Veiligheid en Welzijn vraagt meer en meer de aandacht van het management. Daar zijn diverse redenen voor aan te wijzen:

  1. Het bewustzijn dat de werkgever de plicht heeft als een ‘goede huisvader' voor de veiligheid en het welzijn van de medewerkers zorg te dragen,
  2. De behoefte om naar buiten toe een positief en maatschappelijk verantwoord imago op te bouwen en vast te houden,
  3. De financiële risico's worden voor werknemer en werkgever steeds groter en de dekking door zorgverzekering wordt langzaam maar zeker ingeperkt.
  4. Denk aan de forse eigen risico's en de wachtdagen, Wettelijke verplichtingen, onder meer voortvloeiend uit de Arbowet,

 Als veiligheidskundige adviseren wij onze opdrachtgevers op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. Wij voeren zelfstandig of in teamverband projecten uit op het gebied van het stimuleren van veilig gedrag en het vormgeven van beleid.Wij inventariseren risico's en dragen realistische en haalbare oplossingen aan.

Ook verzorgen wij presentaties, trainingen en opleidingen.

Onze specialiteiten op het gebied van veiligheid zijn

  • Vertikaal-Transport en veiligheid.
  •  Interntransport en veiligheid.
  • Communicatie en veiligheid.
  • Veiligheid in het beroepsvervoer.
  • Veiligheid bij het werken op hoogte.

Heeft u vraagstukken of uitdagingen op het gebied van veiligheid en kunt u daar deskundig advies bij gebruiken neem dan contact met ons op zodat we op korte en kordate wijze met elkaar aan de slag kunnen.

Onze adresgegevens vind u hier

Startpagina