ADVISERING  VEILIGHEID
 
Het ontwikkelen van veiligheidsplannen en het implementeren van veiligheidseisen in een organisatie of een bedrijfsproces is altijd een kwestie van interpretatie. Goede advisering op dit
vlak zorgt ervoor dat u de juiste keuzes kunt maken, geen risico's over het hoofd ziet en geen onnodige kosten maakt. Onze adviseurs zijn gekwalificeerde veiligheidsdeskundigen
(op mbo- en hbo-niveau) en auditeurs met een ruime ervaring binnen de logistieke sector.
Er bestaan verschillende definities van het begrip veiligheid.
 
Het uitgangspunt voor VaMa is: Veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico's'. Deze omschrijving maakt duidelijk dat er pas sprake kan zijn van veiligheid als men zich bewust
is van de risico's die aan de orde zijn.
 
Omdat het hier gaat om 'aanvaardbare' risico's, is veiligheid bovendien een subjectief begrip. Is er echter overeenstemming over wat 'aanvaardbaar' is, dan kan dit tot veiligheidsnormen leiden. Die kunnen betrekking hebben op allerlei aspecten van werksituaties, variërend van het minimale aantal
nooduitgangen tot de maximale toegestane concentratie van een schadelijke stof in de lucht op de werkplek. In dit dynamische werkveld beweegt VaMa zich en geven wij bedrijfsadvies.
Bij deze theoretische knipoog naar het begrip veiligheid willen we het houden. Onze kracht ligt dan ook vooral in de
praktische waarde van onze adviezen. Laat u daarom nader door ons informeren. En neem contact met ons op.
 
Met alle plezier komen wij langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.